Rekryteringsspecialister
till
Försvarssektorn

Rekrytering

I över 20 år har vi framgångsrikt hittat sällsynt kompetens inom branscher där det råder kompetensbrist. Vi är din pålitliga expert som arbetar strukturerat och utnyttjar omfattande nätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dina unika behov.

Konsultuthyrning

Med gedigen erfarenhet av att matcha kundens unika behov erbjuder vi skräddarsydda lösningar för konsultinhyrning. Oavsett om det gäller korta eller långsiktiga projekt, täcker vi allt från tekniska tjänster till chefspositioner.

Executive search

Vi rekryterar ledare, chefer och nyckelpersoner på ledningsnivå. Våra tillsättningar är strategiskt viktiga och anpassade till dagens snabba förändringar. Med fokus på er verksamhet, företagskultur och utmaningar identifierar vi träffsäkert kandidater som kan engagera, inspirera och skapa tydliga mål och visioner.

Affärsområden

Defence Executive

 • Blir en del av vårt nätverk för yrkesverksamma chefer inom ledande befattningar från Försvarsmakten och försvarsföretagen.
 • Ta del av lediga Executive tjänster inom försvarssektorn.
 • Få senaste uppdateringar kring tillsättningar i branschen

Försvarsföretagen

 • Proaktiv Kompetensförsörjning: Vi säkerställer en robust försvarsindustri genom att identifiera och attrahera toppkandidater, anpassade för att möta dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar.
 • Skärpta Säkerhetslösningar: Med ett fokus på Sveriges suveränitet, stärker vi landets förmåga att hantera framtida hot genom att tillhandahålla kvalificerad och relevant expertis inom försvarssektorn..
 • Nätverk och Expertis: Genom vårt omfattande nätverk och djupgående branschförståelse levererar vi skräddarsydda rekryteringslösningar, förstärker organisationer och bygger en hållbar försvarsindustri.

Försvarsmakten & Civilt försvar

 • Säkerställa tillgång till nödvändig kompetens för svenska myndigheter.
 • Kompetensbaserad rekrytering och erfarenhet inom branscher med kompetensbrist.
 • Positiv skillnad i den svenska totalförsvarsförmågan.
 • Samarbeten och samordning för att stärka totalförsvaret.
 • Bygga en starkare totalförsvarsförmåga och möta samhällets utmaningar och hot.
Läs mer om vårt samarbete med försvarsmakten och Soldatkarriär
Läs artikel om oss, s. 9
BLOGG