Kompetens som försvarar
- vår styrka, din trygghet

Rekrytering

I över 20 år har vi framgångsrikt hittat sällsynt kompetens inom branscher där det råder kompetensbrist. Vi är din pålitliga expert som arbetar strukturerat och utnyttjar omfattande nätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dina unika behov.

Konsultuthyrning:

Med gedigen erfarenhet av att matcha kundens unika behov erbjuder vi skräddarsydda lösningar för konsultinhyrning. Oavsett om det gäller korta eller långsiktiga projekt, täcker vi allt från tekniska tjänster till chefspositioner.

Executive search

Vi rekryterar ledare, chefer och nyckelpersoner på ledningsnivå. Våra tillsättningar är strategiskt viktiga och anpassade till dagens snabba förändringar. Med fokus på er verksamhet, företagskultur och utmaningar identifierar vi träffsäkert kandidater som kan engagera, inspirera och skapa tydliga mål och visioner.

Affärsområden

Säkerhet & Tjänsteföretag

 • Specialister på att hitta svårrekryterad kompetens.
 • Förståelse för betydelsen av militär erfarenhet och dess unika färdigheter.
 • Underlättar rekryteringsprocessen och matchar kompetens med företag/organisationer.
 • Stödjer företag och individer i att bygga en starkare försvarsförmåga.

Försvarsindustrin

 • Proaktivt arbete och kompetensbaserade processer för att lösa kompetensförsörjningsproblem inom försvarsindustrin.
 • Stödja och upprätthålla Sveriges förmåga att möta framtida hot och säkerställa en trygg och säker nation.
 • Bygga en stark och hållbar försvarsindustri genom att tillhandahålla nödvändig kompetens och resurser.
 • Möta de dynamiska kraven och utmaningarna i dagens globala säkerhetsmiljö.

Civilt försvar & Myndigheter

 • Säkerställa tillgång till nödvändig kompetens för svenska myndigheter.
 • Kompetensbaserad rekrytering och erfarenhet inom branscher med kompetensbrist.
 • Positiv skillnad i den svenska totalförsvarsförmågan.
 • Samarbeten och samordning för att stärka totalförsvaret.
 • Bygga en starkare totalförsvarsförmåga och möta samhällets utmaningar och hot.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå