Försvarsmakten & Civilt försvar

"Stärk Sveriges Totalförsvar - Vi förser myndigheter med avgörande kompetens för att skydda vår frihet och säkerhet."

Myndigheterna spelar en central roll i Sveriges förmåga att skydda och säkerställa medborgarnas välbefinnande. De utgör en viktig grundpelare för svensk frihet och demokrati. För att myndigheterna ska kunna fungera effektivt i krissituationer är det avgörande att kompetenta och engagerade individer bidrar till uppbyggnaden och upprätthållandet av Sveriges totalförsvarsförmåga. På Svensk Försvarskompetens är vi dedikerade att erbjuda vår hjälp till berörda myndigheter.

  • Säkerställa tillgång till nödvändig kompetens för svenska myndigheter.
  • Kompetensbaserad rekrytering och erfarenhet inom branscher med kompetensbrist.
  • Positiv skillnad i den svenska totalförsvarsförmågan.
  • Samarbeten och samordning för att stärka totalförsvaret.
  • Bygga en starkare totalförsvarsförmåga och möta samhällets utmaningar och hot.

Tillsammans kan vi skapa en tryggare framtid för Sverige.

  • Säkerställa tillgång till avgörande kompetens för svenska myndigheter genom att identifiera och rekrytera de mest kvalificerade och engagerade individerna för att stärka totalförsvarsförmågan.
  • Använda kompetensbaserad rekrytering och vår erfarenhet inom branscher med kompetensbrist för att säkerställa att rätt kompetens matchas med myndigheternas specifika behov och krav.
  • Bidra till en positiv skillnad i den svenska totalförsvarsförmågan genom att erbjuda strategisk rekryteringsplanering och effektiv hantering av kompetensförsörjningsproblem.
  • Främja samarbete och samordning inom totalförsvaret genom att hjälpa myndigheter att bygga starkare nätverk och partnerskap för att möta gemensamma utmaningar.
  • Bygga en starkare totalförsvarsförmåga genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och stöd för att möta samhällets dynamiska utmaningar och hot.