Försvarsindustrin riskerar att urholka innovationen

I en tid där försvarsindustrin blomstrar, tack vare ökande globala säkerhetshot och därmed stigande försvarsbudgetar, har en oavsiktlig sidoeffekt uppstått. Den blomstrande ekonomin inom sektorn har lett till en aggressiv jakt på talanger, där stora försvarsföretag frestas att rekrytera personal direkt från sina leverantörer. Denna praxis, även om den initialt kan verka fördelaktig genom att […]

Resiliens och beredskap

Förstärk din organisation med expertis inom #Resiliens och #Beredskap – Vi vet vad som krävs! I en värld som ständigt förändras och ställer nya krav, är förmågan att vara resilient och väl förberedd avgörande för varje framgångsrik organisation. Som ett ledande rekryteringsbolag specialiserat inom försvars- och beredskapssegmentet, förstår vi på Svensk Försvarskompetens unikt vad som krävs för att er organisation ska […]