Försvarsindustrin riskerar att urholka innovationen

I en tid där försvarsindustrin blomstrar, tack vare ökande globala säkerhetshot och därmed stigande försvarsbudgetar, har en oavsiktlig sidoeffekt uppstått. Den blomstrande ekonomin inom sektorn har lett till en aggressiv jakt på talanger, där stora försvarsföretag frestas att rekrytera personal direkt från sina leverantörer. Denna praxis, även om den initialt kan verka fördelaktig genom att […]

Resiliens och beredskap

Förstärk din organisation med expertis inom #Resiliens och #Beredskap – Vi vet vad som krävs! I en värld som ständigt förändras och ställer nya krav, är förmågan att vara resilient och väl förberedd avgörande för varje framgångsrik organisation. Som ett ledande rekryteringsbolag specialiserat inom försvars- och beredskapssegmentet, förstår vi på Svensk Försvarskompetens unikt vad som krävs för att er organisation ska […]

Rikskonferensen 2024

Under de senaste dagarna pågår #Rikskonferensen för Folk och Försvar. Ett centralt budskap från konferensen är att vi alla måste vara förberedda på att allt kan hända och att varje individ bär ett ansvar för att vara så väl förberedd som möjligt. Denna inställning är kritisk för landets kollektiva säkerhet och välfärd. Att förstå vikten av ett högt […]